Stefania Jaakkola, 28
Asuu Kuopiossa
Tanssija & taidepedagogi

Stefania Jaakkola on monessa mukana. Hän harjoittaa kansalaisaktivismia vasemmistonuorissa sekä yhdistystoiminnan kautta, tekee musiikkia, ja on paraikaa toteuttamassa omaa haavettaan ammattitanssijan urasta.

Stefania aloitti jazztanssin harrastamisen 10-vuotiaana. Alkuvuodesta 2011 hän alkoi pyrkiä kohti ammattitanssijan uraa, ja tällä hetkellä Stefania on kouluttumassa taidepedagogiksi Savonia AMK:in tanssinopettajakoulutuksessa.

Miksi juuri tanssi?

– Tanssi antaa mahdollisuuden puhua ilman sanoja. Tanssi ja rytmi on hyvin syvällä kehoissamme, mielissämme ja kulttuurissamme ja se rikastaa käsitystämme meistä itsestämme, yhteiskunnasta, kulttuurista ja kehoistamme.

Stefania aloitti tanssin lisäksi välinemanipulaation eli sirkusvälinetaiteen vuonna 2016. Tulet tulivat mukaan kuvioihin seuraavana vuonna.

– On todella maaginen tunne, kun saa pyörittää tulta.

Millä eri tavoin sinä olet mukana vaikuttamassa yhteiskunnan asioihin?

– Olen ollut mukana perustamassa Kuuranvalkeat Ry:tä, joka on pari vuotta takaperin perustettu tulisirkusyhdistys. Toimin Kuuranvalkeissa aiemmin puheenjohtajana ja nykyisin varapuheenjohtajana. Suurin osa yhdistyksen jäsenistä on kotoisin Rovaniemeltä, mutta toiminta on pikku hiljaa laajentunut muuallekin Suomeen.

Poliittiseen toimintaan Stefania ryhtyi liityttyään muutama vuosi sitten Vasemmistoliittoon. Tuolloin Stefania aloitti myös Rovaniemen Tanssi ry:n hallituksessa.

”Aktivismi on suoran toiminnan politiikkaa, joka voi profiloitua jonkin asian puolesta tai jotain asiaa vastaan. Näkyvää ja huomiota saavaa aktivismia ovat esimerkiksi mielenosoitukset ja kansalaistottelemattomuus ja toisaalta rakentava yhdessä tekeminen kuten vertaistuen, ruokaverkostojen ja joukkorahoitettujen kaupunkikehityshankkeiden järjestäminen ja muu proaktiivinen kaupunkiaktivismi.”
– Wikipedia.fi / Aktivismi

Itä-Suomen Vasemmistonuorten hallituksen puheenjohtajaksi Stefania päätyi syksyllä 2020. Vasemmistoliittoon liittymiseen ylipäätään vaikutti Stefanian osalta se, että moni hänen lähipiiristään oli tuolloin jäseniä.

– Sosialismin peräänkuuluttaminen talouskeskustelussa on mielestäni keskeistä hyvinvointivaltion periaatteiden kannalta, ja Vasemmistoliitto perinteisesti peräänkuuluttaa sosialismin mahdollisuuksia.

Tanssitaitelija löytää arvojensa mukaisia periaatteita sekä Vasemmistosta että Vihreistä, mutta haluaa korostaa, että politiikassa on joka tapauksessa tärkeintä yhdessä tehtävä työ eri puoleiden välillä.

Kuinka saisimme nuoret kiinnostumaan politiikasta?

– En ole ehtinyt vielä gallupoimaan nuoria aiheen tiimoilta, joten vastaukseni perustuvat otantaan omasta tuttavien verkostani. Olen nähnyt nuoria, jotka ovat hyvin kiinnostuneita politiikasta ja seuraavat sitä aktiivisesti. Olen myös kohdannut niitäkin, jotka sanovat ettei politiikka kiinnosta.

”Olen huomannut, että politiikkaa ei mietitä koska koetaan, että sitä ei ymmärretä. Nuorten osallisuutta poliittiseen ajatteluun ja toimintaan on ehdottomasti tuettava ja kehitettävä.”

Lopuksi: tarvitseeko ihminen yhteiskunta-alan koulutusta voidakseen osallistua politiikkaan?

Stefania kokee, että poliittisen toimintaan osallistumisessa on välttämätöntä nimenomaan kiinnostus yhteiskuntaa kohtaan.

– Yhteiskunnallista tietoa saa monista muistakin lähteistä kuin koulutuksen kautta, ja täten esimerkiksi keskustelu, kirjallisuus, matkustaminen ja media voivat kehittää poliittista ajattelua.

Tulevaisuudessa Stefania toivoo pääsevänsä matkustelemaan ja näkemään maailmaa.

– Lisäksi tahdon olla siellä, missä minua tarvitaan.

– Kaikille kyynikoille ja pessimisteille sanoisin, että kannattaa aina yrittää, sillä jonain päivänä kuolee kuitenkin.

Viisi pointtia Stefanian elämänfilosofiasta:
1) ”Ajattelen, että aina on olemassa win-win -ratkaisu kaikkeen. Näin ollen harmoniassa eläminen on itselle hyödyllisin ratkaisu, kun on riisunut kaikki turhamaisuudet pois mielestään.”
2) ”Elämme täällä toisiamme varten, ja jokaisen tulee tehdä töitä yhteisten päämäärien eteen.”
3) ”Pidä huolta omasta kehostasi kuin se olisi oma lapsesi. Se on tärkein instrumentti, jota tarvitsemme elämässä.”
4) ”Pysy avoimena ja nöyränä, kuitenkaan hukkaamatta omanarvontuntoasi.”
5) ”Ideoita kannattaa lähteä toteuttamaan rohkeasti. Tekemällä ja innovoimalla itse voi saada suurta muutosta aikaiseksi, etenkin kun saa muita samanmielisiä ajamaan samaa asiaa.”
Linkkejä:
Kuuranvalkeat Facebookissa
Itä-Suomen Vasemmistonuorten sivut
Tahdotko mukaan vaikuttamaan?
Kansalaisyhteiskunnan tietopankki – Mitä on kansalaisyhteiskunta ja kuinka voit vaikuttaa?
Järjestöhakemisto (Kansalaisyhteiskunta)
Suomalaisia Ympäristöjärjestöjä
Teksti Sini Kivikoivu
Kuvat Niko Puumalainen