Onko elämäsi tylsää? Puuttuuko siitä spiritti ja sielu? Onko ajattelusi urautunut ja kangistunut kaavoihinsa? Onko tekemisen taika kadoksissa?

Pahamaineinen luova blokki on mahdollista eliminoida monin eri keinoin. Kun negatiivisten uskomusten ja ajatusten kivireki on hoidettu pois alta ja omat sosiaaliset suhteet ja elinpiiri on järjestelty uudelleen, palaamme takaisin luovuuden juurille: alitajuntaan, intuitiiviseen toimintaan ja leikkiin.

Tämänkertaisessa kirjoituksessa tutkailen sitä, miten alitajunta toimii luovuuden lähteenä. Missä kohtaa intuitio ja alitajunta kohtaavat? Missä luovuuden taika sijaitsee? Miten omaa alitajuntaa voi houkutella luomaan uutta hedelmää ja kuinka leikki, liike ja kaaos liittyvät luovuuteen?

Käytän tutkimusmateriaalina aihetta pitkään tutkineen intuitioväitöskirjailijan ja luovan prosessin lehtorin, Asta Raamin, kirjaa Älykäs Intuitio. Pohdin myös leikkiä, liikettä ja sopivaa järjettömyyttä luovuuden buustaamiskeinoina.

Mitä on Luovuus ?

 • Luovuus on laaja toiminnallinen kirjo, jonka ytimessä on kyky luoda ympäristöön uusia yhteyksiä ja merkityksiä. Ongelmanratkaisu ja mielikuvituskyky ovat esimerkkejä arkisista luovuuden alueista.
 • Luovuus voi olla yleistä tai kiteytynyttä, jolloin se koskee jotain tiettyä alaa kuten musikaalisuutta, arkkitehtuuria, matemaattista ajattelua, sosiaalista ongelmanratkaisua tai piirtämistä.
 • Luovuus on jotain hyvin arkista. Luova ajattelu on kuin aina saatavilla oleva taikavoima, jota käytämme jollain tasolla joka päivä. Luovuus on tärkeä osa ihmisyyttä, ja jokainen ihminen on luova olento.

Luovuus kumpuaa alitajunnasta

Looginen ajattelu – päämäärätietoisuus, itsetietoisuus ja järjestelmällinen toimintakyky – muodostaa valveillaoloajan tajunnantilasta vain 10 prosenttia. Osa ihmisistä on sitä mieltä, että tietoinen mieli olisi vieläkin pienempi osa päivätietoisuuttamme, vain 1-5 prosentin luokkaa. Alitajunta muodostaa päivätajunnastamme huimat 90 prosenttia, joten lopulta ajattelumme ja tekemisemme ovat hyvin automatisoitua – ja voisiko sanoa jopa ajattelematonta – toimintaa.

Jos aivoja verrataan tietokoneeseen, tietoinen mieli pystyy prosessoimaan 40-50 bittiä informaatiota sekunnissa. Samassa ajassa intuitiivinen mieli käsittelee 11 miljoonaa bittiä tietoa. Se on hurja määrä tietoa, kuin suuri metafyysinen virtaus, jossa kaikki maailman tieto vain odottaa löytäjäänsä. Mutta millaista tietoa alitajunnassa sitten käsitellään?

Luovuus on taito ”luoda jotain tyhjästä” (To bring into being or form out of nothing”.) – Asta Raami

Ihmismielen intuitiivinen tietokanta, alitajunta, sijaitsee hyvin mystisessä ja tiedostamattomassa osassa aivoja. Siellä tietoisen mielen tavoittamaton puoli järjestelee dataa, muistoja, kuvia ja aistielämyksiä yhteen taukoamatta. Alitajunta luo sisällämme jatkuvasti uusia merkityksiä, kokonaisuuksia ja verkostoja.

Muistijäljet, assosiaatiot, pelot, halut, vietit ja torjutut tunteet, mutta myös toiveet, optimismi, lukematon universumin kokoinen määrä vaihtoehtoja sijaitsee alitajunnassa. Se on kuin taianomainen kaivo, josta ammennamme sisäänrakennettua, lähtökohdiltaan sanatonta viisautta. Alitajunta tarjoaa meille aineetonta massaa, josta käsin voimme manifestoida asioita konkreettiseen todellisuuteen rajattomasti.

Taika piilee siinä, että aina ensin on olemassa ajatus. Mielen ja fyysisen todellisuuden kumppanuus mahdollistaa luomisen kirjaimellisesti tyhjästä. Wau!

Intuitio – mitä se on, ja miten sitä herätellään?

Mitä on intuitio?
Intuitio määritellään tiedoksi, joka on välitöntä, assosiatiivista ja perustuu ei-tietoisiin tietorakenteisiin. Vastaanotamme intuitiivista tietoa alitajunnastamme erilaisilla tavoilla, kuten kehollisesti, mielikuvien kautta, määrittelemättöminä tuntemuksina ja etiäisinä. Erilaiset elämykset, kuvat ja ajatukset nousevat pintaan oivalluksenkaltaisesti tai viipyillen mielen, kehon tai muulla aistimisen tavoilla.

Intuition antama tieto ei siis ilmesty yhtenä yksioikoisena ajatuksena, vaan se voi olla kehollinen tuntemus tai kuva, josta päättelemällä voi lähteä kulkemaan tiettyyn suuntaan.

Oman intuition voi kuulla parhaiten pysähtymisen ja haahuilun – tai pikemminkin seikkailun – välillä. Suuri osa ihmisenpäivittäisestä toiminnasta on alitajuista ja jossain määrin automatisoitua. Jotta pääsisimme käsiksi intuitioomme, meidän on heräteltävä ja kuulosteltava alitajuntaamme. Kuten mikä tahansa biologinenkin toiminto, myös intuition käyttö rappeutuu, jos mielikuvitusta ei päästetä arjessa valloilleen.

Alitajunnan ja intuition hyödyntäminen vaatii tietynlaista herättelyä: Herätyksen pois kontrollista. Intuition käyttö vaatii myös uskoa, uskoa siihen että oma tieto, tuntuu se kuinka järjettömältä tahansa, on validia.

Intuitio ja mielikuvitus eivät ole samoja asioita, mutta niistä on kummastakin hyötyä uuden luomisessa.

Intuitio ja arkiaskareet

Alitajunnan viestien mieleen putkahtaminen tapahtuu usein normaalin elämän ja arkiaskareiden keskellä tuikitavallisessa elämässä.

Silloin kun mieli ei ole vielä kunnolla valmis älylliseen ponnisteluun, haahuileva mieli ja keho kaipaavat jotain konkreettista tekemistä kävelyn, järjestelyn tai vaikka imuroimisen muodossa.

Intuition kannalta edellä mainitut arkiset puuhastelut ja askareet ovat tärkeitä askelia intuition puskuroiman luovan työn valmistelussa, eikä tällaisia ”sijaistoimintoja” tai luovuuteen valmistavia rituaaleja Raamin mukaan tällaista toimintaa tulisi sekoittaa prokrastinaatioon.

Kolme B:tä, Bed, Bath and Bus (sänky, suihku ja linja-auto) on klassikkoesimerkki arkisista paikoista, joissa analysoiva mieli hiljenee ja intuitiivinen, luova ajattelu ja ideat saavat sijaa tulla pintaan.

Sijaistoiminnoista ja suoritusta vahvistavista rituaaleista voi tulla tärkeä osa omaa luovuutta, mutta kuten mikä tahansa ääripää, muuttuessaan pakkomielteiseksi taikauskoisuudeksi rituaalit alkavat kääntyä itseä vastaan.

? Flow ?

Flow-tila on sellainen toiminnallinen tila, jossa ihminen on vaivattomassa ja aikaansaavassa työn imussa. Flowssa ei ole harvinaista että ajantaju katoaa ja ihminen kokee olevansa osa ”jotain suurempaa”. Flowssa tai virtauksen tilassa ihminen intuitiivisesti tietää mitä hän tekee, eikä sitä tarvitse erikseen ajatella: asiat hoituvat kuin itsestään.

Flow-tilaan vaaditaan Raamin mukaan fokus, tavoite, välitön palaute ja hieman omia kykyjä vaativampi haaste. Oman osaamisen äärirajoilla liikkuminen ruokkii flow-tilaa, eli tekeminen ei saa myöskään olla liian helppoa, vaan tekemisessä tulisi sopivasti haastaa omia kykyjään.

Myös neuvo ”follow your joy” kantaa vahvaa luovuuden hedelmää. Flow-tilaan kun ei ole mahdollista päästä muuten kuin tekemällä jotain, mikä on tekijästä aidosti kiinnostavaa, ja mikä tuntuu itselle luontaiselta tehdä.

Intuition treenaaminen

Kuten mitä tahansa uutta taitoa, myös intuitiiviseen tietoon pääsyä voi harjoitella ja automatisoida. Kun aivot ovat mukana harjoittelemassa mitä tahansa uutta toimintoa, keskushermoston radat vahvistuvat jatkuvan toiston seurauksena.

Säännöllisesti meditoivien ihmisten aivot pääsevät herkemmin käsiksi tilaan, jossa aivot tuottavat alfa-aaltoja. Alfa-aallot ovat aivojen sähkökäyrän keskimittaista aaltoa, jota mitataan aivoista silloin kun ihminen on levollinen ja rentoutunut. Kun aivot ovat alfa-aaltotilassa, sen on todettu tutkimuksen mukaan lisäävän luovuutta.

Intuition – tiedon pulpahdusten – huomaaminen ja ahaa-elämykset hetkistä jolloin käytämme intuitiotamme, ovat melkein tärkeämpiä kuin intuitiivisen ajattelun tietoinen harjoittaminen. Itsen kuuntelu silloin, kun ”tulee vain se fiilis” tehdä jotain, sanoa jotain tai lähteä jonnekin ilman järkiperäistä syytä, ruokkii itsessään intuitiivista toimintaa.

Liike ja luovuus

Kun liikutamme kehoamme, aktivoimme useampia aivoalueita. Sokrateskin oli kuuluisa siitä että kun hänellä oli ratkaistava asia pohdittavanaan, hän lähti kävelylle. Kävelyn aikana ongelma saatiin ratkaistua, ja aivot saivat raitista ilmaa.

Tanssiminen, intuitiivinen ja vapaa liike vapauttavat luovuutta ekspontiaalisesti. Liiku suosikkibiisisi mukaan ja anna kehon viedä. Keholla tehtävät ympyrämäiset ja kaarimaiset liikkeet lisäävät tutkitusti luovuutta, ja liikunnan tuottamat endorfiinit antavat voittajafiilistä ja pistää veren kiertämään.

Niksejä päästä kiinni intuitioon ja alitajuntaan sekä lisätä luovuutta:

 • Unipäiväkirjan kirjoittaminen
 • Meditaatio
 • Mielikuvaharjoittelu
 • Päiväunet
 • Liikkuminen (puntti, venyttely, joukkuepelit, kävely jne.)
 • Intuitiivinen liike ja tanssi
 • Kodin askareet
 • Suihku, kylpy ja uiminen
 • Turhien ärsykkeiden ja keskeytysten eliminointi arjesta (somekanavien poisto, sääntöjen tekeminen puhelimen käytölle)
 • Sosiaalinen aktivoituminen ja keskustelu
 • Automaattikirjoitus ja -piirtäminen ilman päämäärää
 • Luonnossa liikkuminen

Järjettömyys ja leikki

Jos luovuutesi on tukkeutunut, on olemassa mahdollisuus, että elämässäsi ei ole tarpeeksi järjettömyyttä. Liika järjenkäyttö, suunnitelmallisuus ja niissä suunnitelmissa liian jäykästi pysyminen eivät anna mahdollisuutta luovaan leikkiin.

Ripaus järjettömyyttä, haahuilua ja suunnitelmien muuttamista buustaa luovuutta tehokkaalla tavalla. Tässä on tietty hyvä löytää sopiva tasapaino: jos olet joku joka on sitoutunut totaaliseen vapauteen on olemassa riski, ettet tule saamaan koskaan mitään aikaiseksi.

Play is the highest form of research
– Albert Einstein

Kun jokin proggis tai idea ei toimi tai tekeminen tahmaa, on pystyttävä vaihtamaan suunnitelmaa lennossa ja niin sanotusti hypättävä ”toisen hevosen selkään”. Jumiutuminen työskentelyssä johonkin tiettyyn ajatukseen tai kaavaan estää jonkin paremman idean ja ratkaisun ilmentymistä ja tuolloin luova blokki on tullut luultavasti jäädäkseen.

Luovuudessa ja aikaansaamisessa yksi tärkeä seikka on siis pystyä vaihtamaan suunnitelmaa kesken tekemisen. Toisaalta, jos olet alun alkaen linjassa työsi kanssa, tehtävän valmistumiseen ei välttämättä mene päivää pidempään.

Lopuksi

Luovuus ja intuitioon sekä alitajuntaan pääsy vaatii sopivaa heittäytymistä, uuden kokeilua ja vanhan heivaamista.

Sisäisen äänen ja fiiliksen kuuntelu vaatii lisäksi ripauksen vanhaa kunnon järjettömyyttä. Jos ihminen elää pelkän rationaalisen ja välineelllisen todellisuuden raamien ehdoilla, hän ei saa koskaan aikaiseksi mitään uutta ja originellia.

Luominen ei myöskään koskaan saisi olla liian vakavaa. Sen pohtiminen, mitä muut mahtavat tästä tai tuosta ajatella, tekee luomistyöstä ankeaa puuhaa.

Sinä olet sinä: Master tai Mistress Of Reality, ja todellisuuden taikuri. Mitä siis vielä odotat?

Salille siitä ja pensseli käteen!

Teksti: Sini Kivikoivu Instagram.com/kivikoivu
Instagram: instagram.com/badpablo