Kun haluamme luoda todellisuuteen jotain uutta tai uudistaa jollain tavalla elämäämme, saatamme kohdata matkalla kohti asetettuja päämääriämme erilaisia esteitä. Ne ovat joko henkisiä tai konkreettisia blokkeja, jotka aiheuttavat prokrastinaatiota. Blokkautuneessa tilassa liike on pysähdyksissä ja negatiivisuus on ottanut vallan tekemisen ilosta.

Käsittelin juttusarjan ensimmäisessä osassa luovaan blokkiin liittyvää negatiivista narratiivia. Kyse on itse itselle astetuista, negatiivisiin ajattelumalleihin liittyvistä esteistä, ja täten itsesabotaasista. Voit lukea narratiivien tunnistamisesta ja uudelleen järjestämisestä enemmän juttusarjan ensimmäisestä osiosta ”Negatiivinen narratiivi”.

Kun korvien välinen, optimaalinen avoimuuden taso on saavutettu ja olet ystävystynyt oman negatiivisen äänesi kanssa, on syytä lähteä tutkimaan oman ympäristön itselle tarjoamia resursseja. Ulkoisiin resursseihin kuuluu elinympäristön lisäksi sosiaaliset suhteet, jotka ovat välttämättömiä ja loputtomasti yleishyödyllisiä oman luovuuden – sekä tutkitusti myös hyvinvoinnin – kannalta.

Pohjimmiltaan sosiaalisina olentoina emme ole kirjaimellisesti yhtään mitään ilman muita ihmisiä. Me opimme, kasvamme ja vietämme koko elämänkaaremme läheisten ihmisten ja yhteisöjen ympäröimänä. Me muokkaamme heitä, ja he muokkaavat meitä. Kyse on on transaktionaalisuudesta, sosiaalisesta vaihdosta ja kaupankäynnistä, joka on sekä tietoista että alitajuista toimintaa. Useimmat kasvuun ja kehitykseen liittyvät seikat tukevat sitä johtopäätöstä, että ympäristön kanssa vuorovaikutus on välttämätöntä ihmisen terveen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta. Luovuus ja uusiutuminen aikuisiässä ei ole täten luultavasti poikkeus.

Miten luovuus ja sosiaaliset suhteet sitten liittyvät toisiinsa? Ensinnäkin, jos tahdot todella olla luovempi ja saada uusia näkemyksiä boksisi sisäpuolelle, on hyvä ympäröidä itsensä tietyntyyppisillä ihmisillä. Luovien ihmisten ominaisuuksista tärkein on luultavasti taipumus avoimuuteen. Toinen luovuutta ennustava prediktori on älykkyys.

Jos tahdot todella olla luovempi ja saada uusia näkemyksiä boksisi sisäpuolelle, on edullista ympäröidä itsensä tietyntyyppisillä ihmisillä. Luovien ihmisten ominaisuuksista tärkein on taipumus avoimuuteen, ja toinen luovuutta ennustava piirre on älykkyys.

On myös enemmän kuin todennäköistä, että jos tahdot itse menestyä ja onnistua, niin sinun kannattaa viettää aikaa menestyvien ihmisten parissa. Kun hengailemme motivoituneiden ja elämänhaluisten ihmisten kanssa, saamme heiltä virtaa itsekin. Parhaassa tapauksessa saamme heistä oman mentorin. Tuttavapiirissä on joka tapauksessa hyvä olla ainakin yksi tyyppi, jota voit katsoa ylöspäin.

Toisekseen ihminen voi paremmin kiinnittyneenä yhteisöihin. Yhdessätekeminen ja yhdessä luominen tuovat elämään tärkeitä merkityksellisyyden kokemuksia. Laajat sosiaaliset verkostot lisäävät tutkitusti hyvinvointia ja täten elinikää. Ajan kanssa runsaat sosiaaliset kontaktit tarjoavat pakostakin opportunistisia taiteen tekoon liittyviä käytännön mahdollisuuksia, kuten kutsuja tapahtumiin tai mahdollisuuksia yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.

Yhdessä tekeminen voi olla monin kerroin mielekkäämpi kokemus kuin yksinäinen, omassa kuplassa puurtaminen. Kun työstää projektia muiden ihmisten kanssa, sitä kohtaan syntyy automaattisia uusia näkökulmia. Samalla voi löytää luovuuteen aivan uuden, yhteisöllisen ja kasvattavan elementin. Erilaiset taide-aktivismin muodot ovat laajalla skaalalla mielekkäitä ja niiden parissa työskentely voi tuntua merkityksellisemmältä kuin oman egolähtöisen kokemuksen kanssa työskentely.

1. Millaiseksi kodin ulkoinen elämänpiirisi on muotoutunut?

Kun liikumme paikasta toiseen olemme kuin antureita jotka vastaanottavat itseensä erilaisia energioita. Jotkut paikat imevät energiaa itseensä ja toiset taas antavat sitä lisää. Muiden kotona kyläily on tänä päivänä epätrendikästä ja ihmiset asuvat paljon itsekseen, joten kodin ulkopuolisten harrasteiden puute voi kutistaa sosiaalista elinpiiriä ja täten luovuutta.

Voit aloittaa reviirisi laajentamisen kartoittamalla paikalliset jäsenkerhot, järjestöt ja vapaaehtoistoiminnan. Ilmaisia harrastusmahdollisuuksia tarjoavat esimerkiksi kulttuuripajat, järjestöt, vapaaehtoistyönteko, taidegalleriatoiminta ja projektiluontoiset harrastekurssit. Liittymällä lokaaliin toimintaan voit tutustua hyvinkin mielenkiintoisiin tyyppeihin jotka ovat yhtä innoissaan elämästä kuin sinäkin. Kannattaa siis tutkailla oman alueen ilmaisia tapahtumia ja käydä tutustumassa ryhmätoimintoihin. Houkuttele kaveri mukaan ensimmäiselle kerralle, niin kynnys lähteä liikkeelle madaltuu.

2. Vietätkö aikaasi inspiroivien ihmisten parissa?

Ympäröikö sinua elämässä optimistit, pessimistit, realistit vai haaveilijat, ja millaisia muita taipumuksia näillä ihmisillä on? Sanonta kuuluu, ”sinä olet ystäväsi”.

Jos vuorovaikutus tiettyjen ihmisten kanssa ei tarjoa sinulle muuta kuin matalia viboja tai loputonta valitusta ja paikoillaan polkemista, voi olla todella aika tutustua uusiin porukoihin. Joskus oman kasvumme myötä kasvamme ulos myös vanhoista kaveripiireistä. Tämä kaikki on aivan okei. Voi viedä jonkin aikaa, että löydät uuden heimon, jonka kanssa jaat samanlaisia arvoja ja joka ei varsinkaan jarruta etenemistäsi elämässä yleisen negatiivisuuden ja pessimismin muodossa.

3. Vastaako tämänhetkiset sosiaaliset ympyräsi todellisia tarpeitasi?

Vastoin oletettuja käsityksiä, on täysin sallittua, että tyydytämme muiden ihmisten kautta omia tarpeitamme. Transaktionaalisuuden periaatteeseen (kuten melkein oikeastaan kaikkeen kanssakäymiseen) kuuluu ideoiden, palvelusten, tiedon tai henkisen pääoman vaihto, jakaminen ja kaupankäynti. Jakamiseen perustuva, ääneen lausuttu tai lausumaton vaihtamiseen perustuva toiminta mahdollistaa uusien kokemusten kerryttämisen ja tyydyttävämmän elämän.

Kun saat kerrytettyä uusien tuttavien kautta elämääsi uusia ajatuksia, kokemuksia ja näkemyksiä, (ehkä myös konkreettisia palveluksia ja käytännön treidaamista) elämäsi alkaa kummasti laajentua.

On kukkua, että jokaisen meistä tulisi pärjätä täällä itse, ja että kaikki läheisriippuvuus tai symbioottinen toiminta olisi negatiivinen asia. Itse pärjäämistä ja individualismia on korostettu viime aikoina entistä enemmän. Onneksi tällainen trendi on laskemaan päin, ja olemme alkaneet ymmärtää joukkovoiman tärkeyden hyvinvointimme kannalta.

Laajentamalla omaa elinpiiriä ja sosiaalisia ympyröitä sinulla ei ole mitään menetettävää, ainoastaan loputtomasti uusia mahdollisuuksia luoda uutta todellisuutta. Luovan energian ja konkreettisen uuden lisäämiseksi on suorastaan välttämätöntä tutustua uusiin paikkoihin ja sitä myötä myös ihmisiin. Maailma, sekä sisäinen että ulkoinen, alkavat avautua aivan uudella tavalla kun uskaltaudut oman mukavuusrajan ulkopuolelle ja astut ulos omasta kuplastasi. Pienistäkin askeleista ja valinnoista laajentaa mukavuusaluettasi syntyy suuria uria.

Suurin osa ihmisistä on mukavaa porukkaa. Riskeeraa siis epäonnesi ja matkaa kohti uusia maisemia verkostoitumalla ja osallistumalla osallisuutta ja toimijuuttasi vahvistaviin harrastuksiin. Näin luovuus ja uudistuva energia pääsevät takuulla kukkimaan uudelleen.

Teksti: Sini Kivikoivu

Kommentoi alle, mitä ajatuksia tämä artikkeli sinussa herätti. Mikä sinulle merkityksellinen paikka, tilanne tai yhteisö on auttanut sinua uusiutumaan ja antanut sinulle luovaa energiaa?