Aloin kirjoittamaan tätä juttua toukokuun täyden kuun aikaan. Olen menossa kohti ovulaatiota, ja olen oppinut tunnistamaan olotilan. Kyse on hormonitoiminnasta ja hormonien vaihtelusta naisen kehossa.

Olen hiljattain tullut entistä tietoisemmaksi sisäisestä luomisvoimani lähteestä, ja alkanut saada aikaan asioita enemmän siltä pohjalta, mikä tuntuu minusta itsestäni aidosti hyvältä. Kuuntelemalla omaa kehoani ja toimimalla oman kiertoni mukaisesti olen alkanut riisua pois itsestäni myös tekemisen pakkoa. Kuun kierron seuraaminen on samalla vahvistanut omaa luontosuhdettani ja on lisännyt kehotietoisuutta.

Lähden avaamaan tätä kirjoitusta siitä näkökulmasta, että naisen keho on itseasiassa osa suurempaa, luonnon omaa sykliä. Käytän tarkasteltavina sykleinä kuun 28-päiväistä kiertoa, sekä kierron sisällä havaittavaa neljää vuodenaikaa: kevättä, kesää, syksyä ja talvea. Tarkoituksena on pohtia, kuinka tietoisuus kuun kierron eri vaiheista voi edesauttaa naisia maksimoimaan oman luovuutensa.

Kuun vaikutukset maahan ja maan elämään

Kuun etäisyys maahan on 384 400 kilometriä. Suuresta etäisyydestään huolimatta kuu vaikuttaa maapalloon monilla eri tavoilla.

Suurimmassa mittakaavassa eli makrotasolla kuu vaikuttaa tasapainottaen maapallon ilmastoa ja stabiloimalla maapallon kaltevuuskulmaa. Mikrotasolla kuun kierto vaikuttaa kaikkeen maapallon vesien pintajännitteeseen aiheuttaen meren ja vuorovesien laskun sekä nousun. Parhaiten maan kamaralla kuun vaikutuksen huomaa siis vesistöissä ja kaiken elävän nestekierrossa, sekä magneettikentän vaihtelussa.

Sadonkorjuussa ja -kasvatuksessa kuunkierron uskotaan edelleenkin olevan tärkeä tekijä kasvun vahvistamisessa ja päinvastoin kasvun hillitsemisessä. Yksi esimerkki kuukylvämisestä on esimerkiksi se, että kun siemen istutetaan heti uuden kuun jälkeen, kasvavan kuun aikana painovoiman vetäessä versoa ja nestekiertoa ylöspäin, kasvi myös juurtuu ja alkaa kasvamaan maan sisään tehokkaammin. Myös tiettyjen kasvien istutukset ajoitetaan tiettyyn aikaan kuuta.

Käytännössä kuun vaikutus ulottuu jollain tasolla kaikkeen elämään maan pinnalla: kasveista eliöihin, vesistöihin, ilmastoon ja nisäkkäisiin. Suurimmassa näkyvässä mittakaavassa vaikutukset näkyvät selvimmin ja ovat tieteellisesti mitattavissa, kun taas esimerkiksi ihmisten kohdalla kuun kierron vaikutukset näkyvät yksilöllisinä. Osa aistii kuun vaiheet hyvin herkästi, kun taas toisiin kuu ei vaikuta millään tavalla.

Kuu ja naisellisuus myyteissä ja perinnetiedossa

Kuu mielletään myyteissä naisellisen energian ilmentymäksi, ja se on liitetty kautta aikojen vahvasti naisen kuukautiskiertoon ja naisellisuuteen. Kuu on yhdistetty varhaisissa mytologioissa ja eri kulttuurien jumaltarustoissa naisjumalattariin kuten Soma, Artemis, Chandra ja Nannar. Kuu liitetään täten vahvasti feminiinisyyteen, yin-energiaan, tunne-elämään ja alitajuntaan.

Joskus uskottiin, että menstruoidessaan naiset omasivat taikavoimia, eivätkä miehet saaneet olla naisiin tuolloin yhteyksissä. On olemassa myös perinnetietoa siitä, että ennen nykymuotoista hormonaalista ehkäisyä kaikki kylän naiset ovuloivat täyden kuun aikaan, ja vastaavasti menstruoivat uuden kuun aikaan. Kylän naiset kokoontuivat viettämään yhdessä kuukautisjuhlia, joihin miehiltä oli pääsy kielletty.

Oman ja monen tuntemani ihmisen omat kokemukset viittaavat siihen, että naisen oman ”sisäisen kuun” kierto alkaa ilman keinotekoisia hormoneja noudattaa säännöllisesti kuun kierron vaiheita.

Nykyään tiedetään myös varmaksi, että yhdessä paljon aikaa viettävien naisten kierto synkronoituu keskenään samantahtisiksi, mutta siihen ei ole löydetty yksimielistä tieteellistä selitystä.

Kuuta on käytetty iät ajat myös loitsujen ja magian harjoittamisen apuvälineenä. Rituaalimagiassa ja -menoissa nyrkkisääntönä on pidetty sitä, että kasvattamismenot kannattaa sijoittaa aikaan uuden kuun jälkeisestä päivästä täysikuuhun, ja hävittämisloitsu päinvastaisesti täysikuun jälkeisestä ajasta uuteen kuuhun.

KASVAVAN JA LASKEVAN KUUN VAIHEET UUDESTA KUUSTA TÄYTEEN KUUHUN JA TAKAISIN

Kuiden kierto ja niiden yhtäläisyydet

Entä mitä käytännön yhtäläisyyksiä kuun kierrolla ja naisen omassa kehossa tapahtuvalla kuun kierrolla on?

Takastellaan ensin maata kiertävän kuun eri vaiheita. Kummankin, sekä kuun vaiheet täysikuusta täysikuuhun, että naisen oman sisäisen hormonitoiminnan syklit, ovat saman mittaisia. (Huom! Naisen kuukautiskierron normaali pituus on 23-35 vuorokauden välillä, mutta yleensä se on noin 28 päivää, saman pituinen kuin kuun kierto.)

Kuun eri vaiheet kuukauden sisällä ovat uusikuu, kuunsirppi, puolikuu ja täysikuu. Kun kuu on täysi, se alkaa jälleen pienenemään, ja lopulta uuden kuun aikaan katoaa kokonaan näkyvistä. Kuun kierto täysikuusta täysikuuhun kestää noin 29 päivää.

Maata kiertävän kuun kierto liittyy siis melko käytännönläheisesti naisen ”sisäisen kuun” kiertoon: ne kestävät suunnilleen yhtä pitkään, ja kummankin kuun kierross on havaittavissa eri vaiheita.

Vaiheet ovat verrattavissa naisen kuun vaiheisiin niin, että uusi kuu symboloi menstruaatiota, puolikuu munasolun kypsymistä, ja täysi kuu munasolun irtoamisvaihetta. Kierto voi olla myös päinvastainen, jolloin menstruointi tapahtuu täyden kuun aikaan, ja ovulaatio uuden kuun aikaan.

Tieteellinen näkökulma – Naisen kuu(n)kausi ja hormonikierron eri vaiheet

Tarkastellaan luovuutta ja kuun kiertoa seuraavaksi jalat maassa, eli tieteellis-biologisesta näkökulmasta. Tiedämme jokainen, että terve nainen menstruoi kerran kuussa. Valitettavan usein arkikeskustelu keskittyy vain ja ainoastaan tähän ikävään ja alavireiseen vaiheeseen kiertoa. Kuukautiskiertoon kuuluu kuitenkin ”menkkoja” myös muita paljon tärkeämpiäkin vaiheita, ja ne ovat munarakkulan kypsymisvaihe ja ovulaatio.

Pelkistetysti naisen hormonikierto muodostuu kahdesta vaiheesta: munarakkulan kypsymivaiheesta (follikulaarivaihe) ja keltarauhasen toimintavaiheesta (luteiinivaihe). Kierron alkupuolella kehossa vaikuttaa ”hyvät naishormonit” kuten estrogeeni ja lh-hormoni, kun taas jälkipuolella vallan ottaa pms-oireita aiheuttava progesteroni.

Taulukossa on nähtävissä suurinpiirtein 28 päivää kestävän kuukautiskierron hormonaaliset vaiheet. Sen alle on listattu hormonit, jotka vaihtelevat kehossa kierron eri vaiheissa.

ESTROGEENI: Naisen ”hyvän mielen” hormoni. Vaikuttaa positiivisesti sekä naisen kehoon että mieleen. (Taulukossa sininen väri)
PROGESTERONI tai keltarauhashormoni: Saa aikaan PMS- oireita. Välttämätön esim. raskauden ylläpitämisessä, mutta aiheuttaa usein negatiivisiksi koettuja oireita. Vaikuttaa muun muassa kohdun limakalvoon. (Taulukossa punainen väri)
LUTENISOIVA HORMONI: Runsas eritys ovulaation aikana. Sekä miehillä että naisilla edesauttaa hedelmällisyyttä. (Taulukossa keltainen väri)


Naisen kuun kierron sisällä tapahtuu siis toisistaan poikkeavia hormonaalisia vaiheita, mitkä vaikuttavat naisen hyvinvointiin ja täten myös luovuuteen. Ne ovat verrattavissa luonnon vuodenaikojen kasvu-, sato – ja lepokausiin.

Follikulaarivaihe: kuun kierron hedelmällinen, ulospäinsuuntautunut kevät- ja kesävaihe

Kuten maata kiertävän kuun kanssa, myös naisen kuun kierron sisällä on tunnistettavissa neljä eri vaihetta. Nämä vaiheet toimivat symbolisesti myös vuodenaikoina, jotka ovat kevät, kesä, syksy ja talvi.

Useimmiten naiset kokevat munasolun kypsymisvaiheen keväänä, ja munasolun irtoamisen ja ovuloinnin kesänä. Viikko ovulaation jälkeen, kun keltarauhashormonitasot kohoavat ja estrogeeni laskee, on symbolinen syksy, ja lopulta menstruaation alkaminen talvivaihe, jolloin tahtoo levätä tavallista enemmän, olla omissa oloissaan ja kerätä voimia seuraavaa sykliä varten.

Kierron alkupuolella tapahtuvassa, kaksi viikkoa ennen menstruaatiota ilmenevässä kevätvaiheessa kehon estrogeenihormonin tuotanto lisääntyy, samoin kuin luteinisoivan hormonin määrä elimistössä kasvaa (LH). Viikon/puolentoista viikon ajan estrogeeni ja LH saavat aikaan energiapiikin, hyväntuulisuutta, sujuvampaa järjenjuoksua ja uusia ideoita.

Follekulaarijakso on kuun kierron sisällä biologisesti naisen luovin ajanjakso, jolle kannattaaa keskittää omien luovien projektien käytännön toteutusvaiheet. Myös verkostoituminen ja kaikenlainen sosialisointi kannattaa ajoitaa tähän kohti kiertoa. Kaikki konkreettinen ja ulospäinsuuntautunut aktiviteetti onnistuu tässä kierron vaiheessa luonnostaan.

Vertauskuvallisesti tämä hormonikierron kevätvaihe on naisen kuun kierron valoisa ja aktiviivinen puolisko. Jo noin viikkoa ennen ovulaatiota huomaan itsekin tahtovani pukeutua näyttävämmin, olen ulospäinsuuntautuneempi ja meikkaan mielelläni. Myös järkeni juoksee nopeammin, ja ainakin uskon olevani huumorintajuisempi kuin kierron jälkipuolella. Olen sosiaalinen ja avoin, tykkään kosketella, suunnitella, olen optimistinen ja tunnen tietynlaista helppoutta ja lempeyttä.

Ovulaatio voi olla kuun kierron vaiheista parhaimmillaan luovuuden ja kukkimisen vaihe, rehevä ja tuoksuva kesä. Voimakkaimmillaan tästä naisen sisällä tapahtuvasta luovasta alkuräjähdyksestä seuraa kokonaan uuden elämän synty, eli raskaus.

Luteaalivaihe ja PMS-vaihe: kuun kierron lepo-, eli syksy- ja talvivaihe

Kierron toisella jälkipuoliskolla, ovulaation jälkeen ennen menstruointia eli kierron talvivaihetta estrogeeni- ja lh-hormonitasot putoavat. Samaan aikaan progesteroni- eli keltarauhashormonitasot lähtevät nousuun. Suurin, estrogeenin tarjoama optimismi- ja energiapiikki hiipuu, ja naisen keho ja mieli valmistautuu vetäytymään hiljaisuuteen ja lepovaiheeseen.

Welcome to the dark side of the moon. Osa naisista kärsii juuri tässä vaiheessa PMS:stä (pre-menstrual syndrome), eli erilaisista joskus voimakkaistakin fyysisistä ja psyykkisistä oireista.

Estrogeenitason romahdus saa aikaan sen, että myös naisen hyvänolon välittäjäaineista dopamiini- ja serotoniinitasot laskevat ennen kuukautisten alkamista. Tämä vaikuttaa fyysisellä tasolla esimerkiksi naisen lihasjänteyteen, kipukynnykseen ja energiatasoihin.

Mentaalisesti moni tuntee olonsa alavireiseksi ja tyhjäksi, ja hieman pysähtyneeksi. Tässä sisäänpäinsuuntautuneessa, luovuuden syksy- ja talvivaiheessa naisen olisi hyvä tehdä lähinnä suunnittelutyötä, ja kerätä voimia seuraavaa kevättä varten.

Hormonitoiminnan tabu

Näinkin kehittyneessä maailmassa kuukautiset ovat valitettavasti edelleenkin arkipuheessa melko suuri tabuaihe. Kuun koko kierto piilotetaan tehokkaasti yhteisestä tietoisuudesta. Seksuaalivalistus keskittyy pelkkään menstruaatioon tai raskaudenehkäisyyn ja naisten käsitys omasta hedelmällisyydestään on osittain puutteellinen.

Olemme eläneet pitkään maailmassa, jossa naisten tulisi unohtaa oma kuunkiertonsa lähestulkoon täysin. Hormonikierron ei tulisi haitata niin sanottua normaalia elämää, eikä se saisi vaikuttaa millään tavalla työntekoon, ”suoriutumiseen” ja siihen ainaiseen tehokkuuden ihanteeseen, mikä pyörittää länsimaista kulutuskulttuuriamme.

Pilaammeko tehokkuuden, mekaanisuuden ja itsensä uhraamisen kulttuurin vuoksi mieluummin oman maapallomme ja terveytemme, kuin alkaisimme elämään jälleen enemmän luonnon ehdoilla ja ihmis- ja luontosuhteita korostaen? Nämä ovat asenteita, joita me voimme omalla puheellamme ja käytöksellämme muuttaa.

Kohti positiivista kiertotietoisuutta

Seuraamalla omaa hormonikiertoa naisten on mahdollista suunnitella omat menot ja tekemiset niin, että asiat hoituvat omalla painollaan ja ilman pakottamista. Jo tietoisuuden lisääminen naisen kuun kierron moninaisuudesta ja vaihtelusta voisi auttaa myös nykypäivän sangen miehistä työkulttuuria jopa suunnittelemaan työelämääkin tulevaisuudessa sujuvammaksi naisten kannalta.

Kiertotietoisuuden valossa naiset voivat myös kokea olevansa tiiviimmin osa jotain suurempaa kokonaisuutta. Kierron seuraamiseen tarvitsee vain kännykkäsovelluksen tai kalenterin, ja tietty halun kuunnella omaa kehoaan.

Olemme naisina täynnä luovaa energiaa, ja se energia on alati virtaavaa ja muuttuvaa. Olemme osa jotain suurempaa, kosmista kiertokulkua, mikä näkyy kuun kierrossa, vuodenajoissa ja vesissä.

Ei tarvitse kuin huomata, ja kuunnella.

Teksti: Sini Kivikoivu


Voit lukea kasvimaailman ja kuun välisistä yhteyksistä lisää esimerkiksi tästä Ylen artikkelista ja kuukirjailija Anne Pöyhösen haastattelusta (terve.fi).

Kierron seuraamiseen tarkoitettuja kännykkäsovelluksia: https://www.womenshealthmag.com/health/g26787041/best-period-tracking-apps/.